Træning

Vores træninger i TIK-Badminton er aldersopdelte – læs mere under underpunkterne.